۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

چطور شروع به نوشتن متن کنیم؟ یک متن تبلیغاتی از سه مرحله تشکیل شده است : در مرحله اول «شما همه چیز را بر روی کاغذ می آورید». به افکار خود اجازه حرکت د...

تبلیغات یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای فروش است و تبلیغات در اینترنت به دلیل ارزان تر بودن و حجم بازدید و دسترسی ٢۴ ساعته و قابلیت رهگیری هوشمندانه...

مقدمه جودیت چارلز رییس شرکت تبلیغاتی ارتباط خلاق می گوید: «یک نویسنده ی متن تبلیغاتی، فروشنده ای است که پشت ماشین تحریر می نشیند» بزرگترین اشتباهی که...

امروزه اینترنت آنقدر در زندگی روزمره همه نفوذ کرده است که نمی توان از پتانسیل بالای کاربران آن غافل ماند کاربرانی که دیگر فقط نوجوان و جوان نیستند بلک...

بازاریابی الکترونیک

حساب الکترونیک

بانکداری الکترونیک